FAQ

Veelgestelde Vragen

Als je op de vraag klikt, kom je op de antwoorden die ik eerder geschreven heb. Bij vragen die ik nog niet eerder behandeld heb, staat het antwoord er in het kort naast.

———

 1. Is thuisonderwijs in Nederland toegestaan? Ja, mits je aanspraak maakt op vrijstelling van de huidige Leerplichtwet. Zie thuisonderwijs.nl en de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs.
 2. Missen thuisonderwijskinderen het sociale aspect van school niet?
 3. Thuisonderwijskinderen krijgen toch geen goede afspiegeling van de samenleving? (Gedeeltelijk zelfde link als vraag 2.)
 4. Kun je ook het voortgezet onderwijs (de middelbare school) thuis doen?
 5. Hoe weet je of je kind het juiste niveau heeft?
 6. Waar haal je je materiaal vandaan? (Zelfde link als vraag 5.)
 7. Is er vanuit de overheid zicht op de kwaliteit?
  De minister van Onderwijs heeft twee jaar geleden onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van thuisonderwijs in Nederland. Daar kwam uit dat er geen signalen van misstanden zijn en dat de kwaliteit goed is.
 8. Wat voor volwassene wordt een thuisonderwijskind: einzelgänger of sociaal aangepaste?
 9. Is er onderzoek gedaan naar de sociale ontwikkeling van thuisonderwijskinderen? (Gedeeltelijk zelfde link als vraag 8.)
 10. Zo’n kind zal altijd een uitzondering zijn, dat is toch zielig?
 11. Is er onderzoek gedaan naar vervolgopleidingen van thuisonderwijskinderen?
 12. En kinderen met de diagnose ADHD? (Gedeeltelijk zelfde link als vraag 8.)
 13. Kunnen alleen hogeropgeleide ouders thuisonderwijs geven?
 14. Kost thuisonderwijs geven veel moeite?
 15. Heb je als ouder geen behoefte aan tijd voor jezelf?
 16. Komt thuisonderwijs ook voor in andere landen?
 17. Als thuisonderwijs bekender wordt, gaat toch iedereen het doen?
  Die angst is ongegrond. Ook in landen die overheids-steun verlenen aan thuisonderwijs (zoals Nieuw Zeeland, waar je een toelage krijgt) kiest maximaal 3 procent van de bevolking ervoor. In Amerika, dat een relatief hoog percentage homeschoolers heeft, beslaat het aantal thuisonderwijskinderen 2,9 % van de bevolking. Daarbij: als je overtuigd bent van de kwaliteit van het nationale schoolonderwijs, is er natuurlijk geen enkele reden om bang te zijn voor een hausse.
 18. Ik ben niet goed in geschiedenis (spelling/rekenen), kan ik dan wel thuisonderwijs geven?
 19. Thuisonderwijsouders hebben geen economische waarde. Vind je het niet vervelend dat je teert op de zak van de maatschappij?
 20. Wat kost schoolonderwijs?
  Per schooljaar betaalt de overheid 6100 euro per basisschoolleerling en 7606 euro per leerling op het voortgezet onderwijs.
  Bron: Rijksoverheid, financiering onderwijs – ‘Uitgaven per leerling’ (onderaan pagina).
 21. Krijg je een vergoeding voor thuisonderwijs?
  Nee. Ieder thuisgeschoold kind bespaart de belastingbetaler dus 6100 tot 7606 euro per jaar. Zie ook vraag 20 en mijn antwoord op de vraag naar de economische waarde van niet-werkende ouders.
 22. Zou thuisonderwijs een oplossing vormen voor het lerarentekort in Nederland?
  Dat zou geen doel op zich zijn. Maar Henk Blok, onderzoeker aan het Kohnstamm Instituut van de UvA heeft weleens berekend dat het lerarentekort met 25 procent vermindert als één procent van de leerplichtige kinderen thuisonderwijs zou krijgen. Bron: de Volkskrant 17/06/2003 (een-na-onderste alinea) of deze pagina.
 23. Op je blog lijkt het alsof je erg veel doet, dat zou mij nooit lukken. Is dit wel realistisch?
 24. Hoe denk je over je eigen ontwikkeling? Als je niet werkt, stomp je af.
 25. Vragen over onze rekenmethode Singapore Math:
  1. Waarom hebben jullie voor een Engelstalige methode gekozen?
  2. Is de taal geen probleem? De boeken zijn in het Engels.
  3. Waarom heb je voor de serie My Pals are Here! gekozen en niet voor bijvoorbeeld Primary Mathematics?
  4. Wat is het onderscheidende in Singapore Math? Wat maakt het zo goed?
  5. Is het niet alleen zo succesvol omdat Singaporese kinderen veel meer tijd besteden aan rekenen?
  6. Singapore Math zou alleen effect hebben als de leraar de methode goed begrijpt. Docententrainingen zouden noodzakelijk zijn. Vind jij dat ook?
  7. Je schijnt veel aanvullend materiaal nodig te hebben, omdat de methode te weinig automatiseert. Wat is jouw ervaring?
  8. Is er iets wat je minder goed vindt aan de methode?
  9. Is My Pals are Here! in het Nederlands vertaald? Ja, onder de titel Rekenwonders.
%d bloggers liken dit: