Naast de antwoorden op veelgestelde vragen volgt hier een greep uit artikelen en onderzoek dat in de afgelopen jaren over thuisonderwijs verschenen is.

Meest recent:

  • ‘Thuisonderwijs heeft ook in Nederland recht van bestaan’ (oktober 2013). Brandbrief van zes Nederlandse wetenschappers, onder wie hoogleraren Opvoedkunde, Onderwijstechnologie en Onderwijskunde die puntsgewijs uitleggen dat thuisonderwijs niet verkeerd is, dat het altijd om kleine aantallen zal gaan en dat de kinderen zich cognitief én sociaal-emotioneel zeer goed ontwikkelen.

Over de sociale kant:

Over de effectiviteit van thuisonderwijs in alle opzichten:

Over vervolgopleidingen en hoe internationale universiteiten thuisonderwijskinderen werven omdat ze zo gemotiveerd zijn en zelfstandig kunnen werken:

Onderzoek uit 2010, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waaruit blijkt dat thuisonderwijzende ouders gewetensvol en consciëntieus onderwijs geven en dat de aansluiting met vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt goed is:

Bij gebrek aan een Nederlandse publicatie ten slotte nog een beeldweergave van de verschillen tussen thuisonderwijs en schoolonderwijs in de Verenigde Staten. Hoewel homeschooling in Amerika gegroeid is, blijft het aantal onder de 3 procent van de schoolgaande bevolking. Zelfregulering zorgt ervoor dat het nooit groter wordt dan 1 à 3 procent, blijkt uit alle onderzoeken. Omdat thuisonderwijs substantiële offers vraagt op het gebied van tijd en inkomen, zullen niet veel mensen ervoor kiezen.

Homeschool Domination
Created by: CollegeAtHome.com

%d bloggers liken dit: