In excelsis Deo

26 december 2011

En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.

En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;
Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.
En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.

Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judéa, in de dagen van den koning Heródes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.
Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden.

Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

It’s a Wonderful Life

24 december 2011

Toen ik vier jaar geleden voor het eerst van deze film hoorde, was ik wat sceptisch. Ik ben niet dol op zwart-wit films en als hij werkelijk zo goed was als iedereen zei, waarom had ik er dan nooit eerder van gehoord? Als het zo’n klassieker was, waarom werd hij dan niet jaarlijks op tv uitgezonden, net als A Christmas Carol? Het antwoord weet ik nog niet, maar het zal iets te maken hebben met mijn gebrek aan filmkennis, want sindsdien ben ik veel mensen tegengekomen die de film wel gewoon kennen. En er net zo lyrisch over zijn als ik.

We kijken hem ieder jaar minstens twee keer. Bij het uitzoeken van filmfoto’s zei Jette zojuist nog: ‘Ik heb meteen zin om hem op te zetten!’ En ieder jaar ontroert hij weer, zelfs de moeilijkst te ontroeren (mannelijke, puberende) gezinsleden.

De film opent met een shot van de hemel, waar het een drukte van belang is. Een van de engelen-in-opleiding krijgt de opdracht om George Bailey, eervol inwoner van het stadje Bedford Falls, te helpen. George heeft het idee dat hij niets waard is en staat op het punt om van de brug te springen. ‘Was ik maar nooit geboren’, zegt hij. Aan de engel de taak om George duidelijk te maken dat hij zich danig vergist. George krijgt de kans om te zien hoe het leven in Bedford Falls eruit had gezien als hij inderdaad nooit geboren was. Voor alle leeftijden, met een prachtig einde.   

  

It’s a Wonderful Life is overal te koop, te huur en te leen, onder meer als dvd met EAN-code 8714865550335. Als je eerst meer over de film wilt weten (inclusief clou en einde), dan vind ik dit een mooie recensie.

Kerststal knutselen

22 december 2010

Terwijl Philip in zijn pyjama zit te legoën

en Superwoman haar roze lel van een computer bedient (nee, ik vind het ook niks, een ‘educatieve laptop’, maar Sinterklaas dacht daar anders over nadat Cato het drie keer als liefste wens op een lijstje in haar schoen had gestopt),

bouwt Jet een valreepkerststal.

Het is een overzienbaar project, net iets minder tijdrovend dan de andere kerststallen die we ons hadden voorgenomen te maken – zoals die van zelfgenaaide viltpoppetjes, waarbij we niet verder kwamen dan een vilten os en kameel.

Mocht je om een knutsel verlegen zitten, dan zijn hier de bouwplaten van twee verschillende kerststalletjes – à vous de choisir.

Dit is een pdf met de bouwplaat van kerststal 1. Totaal drie pagina’s. Ik kan de rechthebbenden niet meer achterhalen; mocht iemand zijn eigen tekeningen herkennen, geef dan even een gil.  

En dit is de tweede stal.

Hier de pdf met de bouwplaat van kerststal 2. Omdat Maria Jezus daar in de armen houdt, is er een aanvullend pdf’je waarop Moeder en Kind los getekend zijn, zodat je baby Jezus in de kribbe kunt leggen. Staat hier. Deze kerststal is beduidend uitgebreider dan de eerste en beslaat tien pagina’s. Komt van deze site.

Dames en heren

14 december 2008

Het gonsde al even rond, maar de rolverdeling is nu officieel: Jet is Maria in het kerstspel van de kerk. Thans oefent zij in devoot zitten. De nieuwe Mary Dresselhuys is opgestaan.

Maria met Kind

P.S. Philip heeft een dubbelrol in hetzelfde kerstspel, waaronder die van Jozef. Hij ziet het echter meer als verantwoordelijkheid dan als eer en beperkt de voorbereiding dan ook tot het absoluut noodzakelijke.

A Christmas Carol

30 december 2007

We hebben de kerstdagen doorgebracht in gepaste ledigheid. Op kerstavond hadden de kinderen een opvoering in de kerk – extra mooi en bijzonder om ’s avonds in je mooie kleren de luidende klokken tegemoet te gaan. En er was natuurlijk het samenzijn met familie, lekker eten en gezelligheid.

A Christmas CarolEerste kerstdag waren we behaaglijk met zijn vijven. Ontbijt met warme croissantjes en witte broodjes, een middagwandeling en samen A Christmas Carol gekeken. Ik had de kinderen ’s middags het verhaal verteld aan de hand van het boek met tekeningen van Anton Pieck, hen voorbereid op spannende stukjes en op het mooie slot van de film. Ze vonden het prachtig, zoals ik gehoopt had. De Heel Enge Stukjes (de gezichten op de voordeur en de laatste Geest) hebben we versneld afgespeeld, handen voor de oren en ogen stijf dicht (‘Zeg maar als het voorbij is’). Het einde hebben we vier keer bekeken – vooral dat stukje waarin Scrooge tegen zijn verbouwereerde klerk Bob Cratchit zegt: ‘And therefore, therefore I’m going to… double your salary!’

De volgende dag was The Muppet Christmas Carol op televisie; voor John en mij een nostalgisch genoegen en voor de kinderen des te leuker omdat ze het verhaal van Dickens nu al kenden.

Om de tv-frenzy compleet te maken, hebben we ook een dvd-box uit de bibliotheek geleend met zes uur Muppet Shows, waaronder een aflevering met Luke Skywalker en zijn robotten uit Star Wars en een waar Julie Andrews op bezoek komt, die de kinderen kennen uit The Sound of Music en Mary Poppins.

Maar de Zweedse kok blijft het leukst. Weet je het nog?