Deze filmpjes horen bij de blogpost ‘Waterwerken’ van 16 maart 2011 over onze waterworkshop bij de stormvloedkering in Hoek van Holland.

De eerste beelden van het polygoonjournaal na de Watersnood van 1953. 

Hier het vervolg, over de ontwikkelingshulp die Nederland na de ramp ontving: Zeeuws meisjes in onze overzeesche rijksdelen. 

Ten slotte een uitgebreide reportage. Een combinatie van filmbeelden en de extra radiouitzendingen van het ANP: ‘In verscheidene plaatsen in het westen van het land is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand.’

%d bloggers liken dit: