Negentiende  eeuw

Boeken

 • Dorrestein, Miek, Veertien dagen op een ijsschots, een waargebeurd verhaal rond de Zuiderzee. Januari 1849, een visser drijft met zijn twee zoons twee weken stuurloos rond op de Zuiderzee. 11+
 • Hichtum, Nynke van, Afke’s tiental. Mooi! Minder nadruk op de ellende van het 19e eeuwse arbeidersbestaan dan 100 jaar geleden, maar geloofwaardig en hartverwarmend. 10+
 • Hildebrand, Camera Obscura. Nicolaas Beets geeft een mooie schets van de Nederlandse samenleving anno 1840. De (sterk ingekorte) bewerking van Ivo de Wijs uit 2008 is wat laagdrempeliger dan het origineel. 14+
 • Jansen, Suzanna, Het pauperparadijs, een familiegeschiedenis. Prachtig boek waarin de schrijfster op zoek gaat naar de geschiedenis van haar voorouders. Over Veenhuizen, de Drentse veenkoloniën van de Maatschappij der Weldadigheid, over Amsterdam (de Jordaan en Tuindorp Oostzaan) en over armoede. Geen kinderboek, maar prima te lezen voor oudere kinderen – ik gok  14+. (Zie voor jongere kinderen ook Ver van huis van Martine Letterie.)
 • Letterie, Martine, Ver van huis. Over de veenkoloniën in Drenthe, in 1818 opgericht door de Maatschappij der Weldadigheid, waar meer dan een eeuw lang arme mensen naartoe gelokt of gestuurd werden. Verhaal van twee meisjes die hun vader en brusjes in Den Haag verlaten en naar Drenthe vertrekken. 10+ (Zie voor volwassenen/ 14+ ook Het pauperparadijs van Suzanna Jansen.)
 • Pelgrom, Els, Voor niks gaat de zon op. Fine, een 11-jarig meisje in de 19e eeuw, werkt als dienstmeisje bij rijke mensen. Op een dag wordt ze zo kwaad op haar ‘mevrouw’, dat ze wegloopt. 10+
 • Schouten, Alet, De vrouw met de hondekar. Om aan te sterken logeert Kees in 1861 een halfjaar bij een gouvernante in de duinen bij Haarlem, waar hij veel leert over flora en fauna ter plaatse. Hij ontmoet een Duitse vrouw met een hondekar, die herbaria verkoopt. Als de vrouw met tyfus wordt opgenomen, zorgt Kees voor haar hond en bezoekt haar regelmatig. Zo komt hij veel over haar leven te weten. 10+
 • Schrijverscollectief, Het, 100 jaar geleden. Prachtig boek over armoede in Nederland tussen 1850-1860, gezien door de ogen van Claartje, een tienjarig meisje dat van Heereveen via Enschede in Amsterdam terechtkomt.  Hier een recensie met voorbeeldpagina’s. 8+
 • Tollens, Hendrik, ‘Bedelbrief, in den langen winter van 1844 en 45′. Het is niet echt een lekkere weglezer, maar Tollens geeft zo’n goed beeld van de negentiende eeuw – hij was er zelf bij tenslotte.  Het gedicht staat hier bij de dnbl integraal online. 14+

Korte verhalen

 • Dam, Arend van, ‘Frederiksoord’, in: Overal en ergens… . Over de veenkoloniën in Drenthe.
 • Schutten, Jan Paul, ‘Neeltje Doff, armoede in Amsterdam’, in: Kinderen van Nederland. Over het schrijnende leven in de negentiende-eeuwse stad, aan de hand van het leven van de legendarische Keetje Tippel.

Andere media

Amerikaanse pioniersgeschiedenis

Boeken

 • Brown, Dee, Begraaf mijn hart bij Wounded Knee.
 • Erdrich, Louise, Omakayas, het meisje van het Geesteneiland. En andere boeken van The Birchbark House-serie. Hier meer.
 • Fenimore Cooper, James, De laatste der Mohicanen.
 • Holling, Holling Clancy, Het indianenboek. Hier meer.
 • Ingalls-Wilder, Laura en Garth Williams (ill.),  alle boeken van de Kleine Huisserie. In het eerste deel is de hoofdpersoon vier jaar oud, bij ieder deel wordt zij ouder. Deel 1: In het grote bos. Deel 2: Op de prairie. Deel 3: Aan de rivier. Deel 4: De grote hoeve. Onafhankelijk te lezen en gaat over de jeugd van Almanzo Wilder, Laura Ingalls’ echtgenoot. Deel 5: Aan het Zilvermeer. Deel 6: De lange winter. Deel 7: De stad op de prairie. Deel 8: Een huis voor Laura. Deel 9: De vier prairiejaren. Deel 10: Onderweg. Zie ook MacBride, Roger hieronder. Hier meer over het Kleine Huis.
 • Longfellow, Henry Wadsworth, Het lied van Hiawatha. Vertaling van Guido Gezelle is erg goed. Hier meer.
 • MacBride, Roger, epiloog op Kleine Huis-boeken van Ingalls Wilder. Gaat over de dochter van Laura. Niet meer nieuw te verkrijgen, wel in bibliotheek en tweedehands. Deel 12: Op de heuvel. Deel 13: Bij de bron. Deel 14:  Bij de boomgaard. (Deel 11 is een Kleine Huis-kookboek.) Hier meer over de boeken.
 • Recheis, Käthe, Toen er nog bizons waren. Hier meer.
 • Recheis, Käthe, Pijljongen en de geesthonden. Hier meer.

Andere media

Terug

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%d bloggers liken dit: