Zestiende eeuw

Boeken

  • Blom, Ad van der, de fraaie tweedelige serie Een andere kijk op kunst. Deel 1: Gratis brood in 1504. Toegankelijk boekje met kunst uit de Late Middeleeuwen en een uitleg over die tijd. Deel 2: Gevaar voor kinderen. Zestiende-eeuwse samenleving weerspiegeld in de kunst van die tijd. Alleen antiquarisch te krijgen, vooral boekwinkeltjes.nl heeft vaak nog exemplaren. 9+

Korte verhalen

  • Schutten, Jan Paul, ‘1525. Mirakelstad’ in: Kinderen van Amsterdam. Over Amsterdam in die dagen, het wonder van de Heiligeweg en de godsdienst in die dagen. 9+
  • Wilkeshuis, C. ‘Het strafwerk’ in: Hoe het vroeger was. Verhaal over jongens op een Latijnse School rond 1530, t.w. de Bursa Cusana in Deventer. 9+

Andere media

—-

De overwintering van Willem Barentsz op Nova Zembla

Boeken

  • Boomstra, Bauke, Willem Barents : Terschellinger ontdekkingsreiziger. Meer plaat dan tekst, leuk als aanvulling. 9+
  • Hildebrand, A.D., Het behouden huis: de overwintering op Nova Zembla. Oorspronkelijk uit 1948, maar ook in een hertaling van Suzanne Braam uit 1990. 9+
  • Roeper, Vibeke, Land in zicht, Nederlanders op ontdekkingsreis. Over Nederlandse avonturiers in de zestiende eeuw. Met een top tien van ontdekkingsreizigers, waarbij Willem Baretsz op de eerste plaats staat. 9+
  • Tollens, Hendrik, De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597, ed. G.W. Huygens. Als je toch bezig bent, is het natuurlijk mooi om de Romantiek erbij te betrekken. Tollens was daarin een meester van zijn tijd. Mooi om realiteit en het Romantisch wereldbeeld te vergelijken: toen de manschappen na hun mislukte expeditie thuiskwamen, kregen ze hun loon en dat was het. Tollens kraait echter dat ”t erkentlijk vaderland, door liefde en vreugd gedreven’ de mannen als uit de dood herrezen toejuicht en lauwren voor hen heen strooit. Tollens’ Overwintering staat hier integraal op de dnbl.  14+

Andere media

Terug

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%d bloggers liken dit: