Met blijdschap

22 december 2011

… kan ik u meedelen dat we geen politiek asiel in de Verenigde Staten hoeven aan te vragen, noch emigratie naar België zullen concipiëren.

Anderhalf uur geleden is de motie van de SP (gesteund door D66 en PvdA) om thuisonderwijs te verbieden, verworpen. Met dank aan CDA, Partij voor de Dieren, SGP, PVV, GroenLinks, ChristenUnie en VVD.

%d bloggers liken dit: