Verslaggeving vanaf de barricaden

31 maart 2011

Ra, ra, wie hoort er niet thuis in dit plaatje? 1)

Jasper van Dijk, omdat hij als enige hier een linkse partij vertegenwoordigt?

Bas Jan van Bochove omdat hij de enige voorzitter is van de commissie OCW?

Jet, omdat zij geen baardgroei heeft?

Driewerf neen.

Het is… precies, Mark Rutte!

Hij was namelijk de enige die dinsdag niet aanwezig was bij de uitreiking van de petitie voor ‘behoud en versteviging van de wettelijke basis voor thuisonderwijs’.

Alle media-aandacht voor thuionderwijs deze week heeft het onbedoelde bijeffect gehad dat mijn kinderen extra levenswijsheid hebben kunnen ontwikkelen. Er is een mevrouw van de krant bij ons op bezoek geweest, Jet ging een middag op stap met een meneer van de radio en er waren mensen van de televisie.

Daarnaast hebben de kinderen onze parlementaire democratie aan den lijve ondervonden, door een petitie aan te bieden voor het behoud van thuisonderwijs. Omdat de 328 Nederlandse thuisonderwijskinderen niet tegelijk in de Statenpassage konden zijn, vertegenwoordigde Jet (9) hen allemaal.

Ze had haar mooiste rozenrok aangetrokken, met een nieuwe panty. En een extra mooie blouse. Zo luisterde ze naar de toespraak en sprak ze met onze volksvertegenwoordigers. De vraag: ‘Mis jij geen vriendjes?’ heeft Jette ongeveer vierenzeventig keer beantwoord. De eerste keer begreep ze de vraag niet. Missen? Hoe kun je nou iets missen wat je hébt?

Na de derde keer had Jet het door. Deze mensen wisten nog niet dat thuisonderwijskinderen niet onder een steen weggekropen zitten. Dat moet je ze even uitleggen. Net als: ‘Is het niet saai, de hele dag met je moeder?’ Het grappigst vond Jet de vraag: ‘Vind je thuisonderwijs leuk?’ ‘Natuurlijk vind ik het leuk’, zei ze, ‘anders was ik hier toch niet om mezelf te verdedigen?’ De enige die echt geïnteresseerd en ter zake kundig was, was Harm Beertema. Hij snapte dat de mogelijkheid tot thuisonderwijs een groot goed is.

Vandaag vergadert de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met minister Van Bijsterveldt over thuisonderwijs. Deze winter schreef zij nog een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij lovend was over thuisonderwijs. Uit recent onderzoek was namelijk gebleken dat de kwaliteit goed was, dat deze kinderen bevlogen les krijgen en prima gedijen op vervolgopleidingen en op de arbeidsmarkt.

Maar weet u nog dat er in februari bijna honderd kinderen van het Islamitisch College Amsterdam thuisonderwijs wilden krijgen, nadat hun school moest sluiten?  Daar zijn nog vijf gezinnen van over, meldde Trouw laatst.2)  En na nog wat bezinning waren het uiteindelijk nul (0) gezinnen die er daadwerkelijk mee door wilden gaan.

Nu vraagt minister Van Bijsterveld zich ineens af of thuisonderwijs wel goed is. Of het geen aanzuigende werking heeft. Daarom wordt er vanmiddag vergaderd over de intimiderende groep van 328 thuisonderwijskinderen.

Als ik maar één levenswijsheid kan kiezen waarvan ik hoop dat mijn kinderen die de afgelopen week hebben meegekregen, dan is het dat het belangrijk is om ergens voor te stáán. Om ruggengraat te tonen en op te komen voor de waarden die je belangrijk vindt. Ook al moet je vierenzeventig keer dezelfde vraag beantwoorden.

———————-

1) V.l.n.r bovenste rij: Ton Elias (VVD), Jack Biskop (CDA); middelste rij: Jasper van Dijk (SP), Jette, Mark Rutte (VVD), Bas Jan van Bochove (CDA); onderste rij: André Rouvoet (CU), Harm Beertema (PVV).

Terug


2)‘Moslimleerlingen toch naar school’, in Trouw, 26 maart 2011. Hier betaald te lezen.

Terug

%d bloggers liken dit: