Gastspreker: de goeroe

21 maart 2010

Om het economische element van dit blog wat op te vijzelen, hieronder mijn volgende Gastspreker.

Hij is hedgefondsmanager en een van de financiële goeroes van De Telegraaf. Kenmerk van goeroes is dat ze er vaak een duidelijke mening op na houden, en ook daarvoor stellen we de zeepkist van het gastsprekerschap ter beschikking. In dit geval een kleine preek voor eigen parochie.

Dames en heren, mag ik een warm applaus voor:

John Hoek

———————

Een zelfstandig bestaan

De belangrijkste doelstelling van het Nederlands onderwijs is om onze kinderen te laten opgroeien tot een zelfstandig bestaan. Dit lukt maar matig, bleek in augustus weer eens uit een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Dat er in Nederland anderhalf miljoen functioneel analfabeten rondlopen (mensen die bijvoorbeeld niet begrijpen wat er in een bijsluiter van medicijnen staat), waarvan tweederde autochtoon, was al bekend, maar dat dit ook mensenlevens kost, wisten we nog niet.

Kennelijk is het onderwijs niet in staat om tien procent van de bevolking gedurende haar leerplichtige periode van dertien jaar te leren lezen. Het dunkt me dat de toezichthouders hier eens wat meer aandacht aan zouden moeten geven. Maar waarschijnlijk hebben ze het te druk met ouders controleren die een extra vrije dag voor de vakantie opnemen. Of met de aandacht van de hoofdzaken af te leiden, en zich te concentreren op een bijzaak, door stampij te maken over één bijna-veertienjarige die geheel zelfstandig de wereld over wil zeilen.

In de tijd dat ik in de middelbareschoolbanken zat, heerste er grote jeugdwerkloosheid. Om ons voor te bereiden op een zelfstandig bestaan in de samenleving, leek het de maatschappijlesleraar nuttig om ons, een maand voordat we de school zouden verlaten, te onderwijzen in het invullen van een formulier voor een bijstandsuitkering. Hoe ik de beste autoverzekering moest uitzoeken, de voordeligste zorgverzekeraar of de goedkoopste energieleverancier, heb ik op school niet geleerd. Wel werd het van belang gevonden om alles te weten van het scheikundige periodiek systeem der elementen. Erg geholpen in mijn zelfstandig bestaan heeft het me tot nu toe niet.

Zo worden de meeste consumenten totaal onvoorbereid de maatschappij ingestuurd, overgeleverd aan adviseurs die maar al te graag het gebrek aan educatie ‘voor niets’ willen wegwerken. En zo kon het ook voorkomen dat Nederlandse consumenten massaal woekerpolissen en effectenleaseconstructies in de maag gesplitst kregen. De totale kosten hiervan worden berekend op zo’n 4 miljard euro. Dat had aanzienlijk lager kunnen zijn indien de afnemers ervan enige kennis hadden gehad van hoe ze financiële producten zouden moeten beoordelen.

Een van de slachtoffers van een woekerpolis hoorde ik op Tros Radar zeggen dat hij er eigenlijk niets van begreep, maar dat er zoveel reclame voor gemaakt werd, dat het volgens hem wel een goed product moest zijn. De les dat de hoeveelheid reclame geen maatstaf is voor de kwaliteit van een product, heeft hij waarschijnlijk nooit gehad.

%d bloggers liken dit: