Not on the test – Tom Chapin

10 juni 2008

Eigenlijk wil ik niet overtuigen door zwaktes in het schoolsysteem te accentueren, maar door de kracht van thuisonderwijs voor zich te laten spreken. Desalniettemin vind ik dit filmpje toepasselijk.

Juist nu de roep om meer toetsen toeneemt, denk ik dat het belangrijk is om te kijken waar het welbeschouwd om gaat. Bij de citotoets telt het onderdeel wereldoriëntatie (geschiedenis, natuurwetenschappen en aardrijkskunde) niet mee voor de eindscore: eigenlijk hechten we dus geen waarde aan een goede algemene ontwikkeling. Je kunt wel twintig toetsen per jaar afnemen, maar als de kwaliteit van het onderwijs niet toeneemt, sta je het paard achter de wagen te spannen.

Het origineel van dit filmpje staat op de website van Tom Chapin

%d bloggers liken dit: