Math is fun

19 september 2007

Toen ik zes jaar geleden voor het eerst over thuisonderwijs begon na te denken, las ik het boek met de weinig opbeurende titel How children fail, van John Holt. Het bleek een prachtig boek. De titel doet geen recht aan de inhoud en als je ooit de kans krijgt, moet je het zeker lezen.1)

Holt was wiskundeleraar en een scherp observator. Hij beschrijft onder meer hoe kinderen zelf op onderzoek uitgaan als ze, zonder verdere uitleg, een balansweegschaal krijgen. De kinderen experimenteerden met gewichtjes links en rechts, maakten fouten, leerden daarvan, hadden een hoop lol en veel meer opgestoken dan in een les waarin hij sommen opgaf en het gros van de leerlingen het antwoord gokte. Het had me heerlijk geleken om zo wiskundeles te krijgen.

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en hebben mijn kinderen ook al veel met de balansweegschaal geëxperimenteerd. Om een leidraad en een einddoel te hebben, besloot ik wel een wiskundemethode aan te schaffen. Ik heb geen les gehad van John Holt en mij ontbreekt de kennis en moed om zelf een wiskundeplan in elkaar te draaien en zo de basisvaardigheden zeker te stellen bij mijn kinderen.

Nadat ik een aantal Nederlandse lesmethodes had bekeken en geprobeerd, kwam ik uit bij een uitheemse leergang: Singapore Math. Befaamd onder thuisonderwijzers vanwege de goede resultaten, de afwezigheid van oeverloze herhalingen waar dat niet nodig is en de mogelijheid tot herhaling waar dat wenselijk is.

Singapore Math heeft verschillende series: Primary Mathematics, My Pals are Here! en Shaping Maths. Amerikaanse thuisonderwijzers gebruiken vrijwel allemaal Primary Mathematics, voornamelijk omdat de Amerikaanse leverancier het alleenrecht heeft op het uitgeven van deze serie  en goedkoop levert in de VS. Het is een oudere editie. Niet persé slecht, want Singapore staat al lange tijd aan het hoofd van internationale wiskundetests, maar in Singapore zelf gebruiken ze op 90% van de scholen My Pals are Here! en een beetje (10% van de scholen) Shaping Maths.

Omdat ik nooit over één nacht ijs ga, heb ik nog wat heen en weer gemaild met een aantal leveranciers in Engeland en Azië. Zij hadden er geen belang bij mij een van de series aan te smeren, want ze wisten op voorhand dat ik niets bij hen zou kopen, omdat zij geen distributeur voor Nederland waren. Na uitvoerig overleg en vergelijken had My Pals are Here! voor mij glansrijk gewonnen. Het combineert de kwaliteit van Singapore Math met een aantrekkelijke lay-out. Bovendien is het de serie die het meest gebruikt wordt op internationale scholen.

Twee voorbeeldbladzijden, een uit boekje 2B (groep 4, tweede halfjaar):

 

en een uit boekje 3A (groep 5, eerste halfjaar):

 

We zijn nu een dikke maand bezig, een halfuurtje per dag. Het is geweldig om te ervaren dat je in zo weinig tijd zo effectief kunt werken. Philip is er zelf wat ambigu onder. Aan de ene kant is hij trots en is zijn zelfvertrouwen in het rekenen zeker toegenomen, aan de andere kant blijft het een gewoon jongetje dat zijn snor probeert te drukken door twintig minuten op de wc te blijven zitten. In een van de eerste lesjes die hij deed, was de uitkomst van een woordsommetje ‘Math is fun’.  Dat zal in de praktijk moeten blijken.

——–

1) Antiquarisch is het her en der nog in het Nederlands te verkrijgen onder de titel Het kind. Een mislukking?  Maar de Engelstalige, herziene druk van 1982 en later verdient (veel) meer aanbeveling. Ook online te lezen, hier het hele boek in pdf.

Terug

Ten slotte enkele overwegingen voor mensen die erover denken de methode aan te schaffen:

  • Over Singapore Maths bestaat onduidelijkheid onder sommige gebruikers; hier een aantal mythes ontzenuwd.
  • Er zijn vrij grote verschillen tussen Nederlandse methodes en My Pals are Here!  Hier staan niveautests om te bepalen in welke ‘grade’ (klas, groep) je kind zou vallen: de tests voor grade 1 tot en met grade 6. Grade 1 is ongeveer het niveau van groep 3, grade 6 is vergelijkbaar met groep 8.
  • Een keuzehulp in zeven stappen voor de juiste boeken. Houd voor ogen dat deze handige keuzehulp erop gericht is zoveel mogelijk boeken te slijten. De informatie op zich is betrouwbaar, maar je hebt voor thuisonderwijs echt geen torenhoge stapel ‘supplementary’ materiaal nodig. Mijn mening: gewoon de boeken die deel uitmaken van het pakket (dus 1 tekstboek en 1 à 2 werkboeken per halfjaar) en eventueel een boekje met ‘challenging problems’. De rest kun je met gemak in het dagelijks leven doen, terwijl je kookt, bakt, boodschappen doet en spelletjes speelt.
  • De methode is inmiddels (2014) ook verschenen in het Nederlands, onder de naam Rekenwonders. Hier vind je meer informatie en prijzen. Een collega mailde dat zij de werkboeken daar per stuk besteld heeft, dus het hoeft niet per vijf.

Terug

%d bloggers liken dit: