We have lift off!

19 mei 2007

Na lang aarzelen ga ik proberen een blog bij te houden. Voor iedereen die we te weinig zien en die wil weten hoe het met ons gaat, voor onze overzeesche vrienden en verwanten en degenen die door het land verspreid wonen. En voor iedereen die wil weten wat we nou doen op zo’n dag. Thuisonderwijs is toch vreemd.

Ik hoop de komende tijd een realistisch beeld te kunnen geven van wat we doen, meemaken en hoe de kinderen leren. Want over hen zal het voornamelijk gaan. Het wordt geen rapportage van een schoolse dagindeling, want zo werkt thuisonderwijs nu eenmaal niet. En ik wil ook niet de indruk wekken volledig te zijn; het is geen integraal thuisonderwijsverslag en natuurlijk doen de kinderen meer dan je op dit blog zult zien. Maar ik streef ernaar regelmatig te posten en zo een beeld te kunnen geven van hoe het met ons gaat.

Gaat u mee?

%d bloggers liken dit: